Achtergrondafbeelding

Privacyverklaring

Gewijzigd op 6 februari 2019
Omdat jouw privacy een groot goed is, ga ik vertrouwelijk en bovenal zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. In deze verklaring lees je wat ik bij Toost aan Tafel doe met de door jou verstrekte informatie. Dat gaat om gegevens die ik verwerk omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of gegevens die je zelf hebt verstrekt.

Wanneer je gegevens hebt doorgegeven, ga je automatisch akkoord met deze privacyverklaring en hoe ik volgens deze verklaring de gegevens verwerk.

Van wie is deze verklaring?

Toost aan Tafel is onderdeel van Manon Media Productions van Manon de Boer, gevestigd aan de Paarl 4, 5025 HW in Tilburg.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Manon Media Productions
Adres: Paarl 4
Postcode en plaats: 5025 HW Tilburg
Telefoonnummer: 06-45122948
KVK-nummer: 64191230
E-mailadres: manon@toostaantafel.nl
Website: www.toostaantafel.nl

Welke gegevens verwerk ik?

Bij Toost aan Tafel verwerk ik je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een reactie onder een blogpost. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Persoonsgegevens die je zelf actief invult
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
– Bankrekeningnummer (uitsluitend voor klanten)

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens sla ik op?

Bij Toost aan Tafel heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Omdat dit helaas niet te controleren is, adviseer ik ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Denk je dat ik toch zonder toestemming gegevens heb over een minderjarige? Neem dan contact op via privacy@toostaantafel.nl, dan kan ik de informatie opzoeken en verwijderen.

Waarom sla ik je gegevens op?

Toost aan Tafel verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het analyseren van je gedrag op mijn website om daarmee de website te verbeteren en de inhoud eventueel af te stemmen op je voorkeuren;
– Het eventueel verzenden van een digitale nieuwsbrief en updates, indien je jezelf hiervoor hebt aangemeld of klant bent;
– Om je te kunnen bellen of mailen om mijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren;
– Het afhandelen van jouw betaling.

Ook verwerkt Toost aan Tafel persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Toost aan Tafel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Denk aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar bijvoorbeeld tussen zit). Wel maakt Toost aan Tafel gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– WordPress (CMS van de website)
– E-mail (via Hosting2Go)

Hoe lang bewaar ik die persoonsgegevens

Toost aan Tafel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende maximale bewaartermijnen:
Gegevens ontvangen per e-mail of online: 7 jaar na het laatste contact
Gegevens van klanten (zoals bankrekeningnummer, BTW-nummer, etc.): 7 jaar of langer indien nodig voor de belastingdienst
Aantekeningen van interviews etc.: 7 jaar na publicatie
Aantekeningen en strafrechtelijke persoonsgegevens: 1 jaar na publicatie, tenzij er een hoger beroep wordt ingesteld
Gegevens online vergaard via o.a. Google Analytics: 3 jaar na laatste online datum

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Toost aan Tafel verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze enkel wanneer het nodig is voor het uitvoeren van mijn overeenkomst met jou óf om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van mij jouw gegevens verwerken heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze sluit aan op de beveiliging van jouw gegevens zoals ik die hanteer. Toost aan Tafel blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Indien ik jouw gegevens aan derden verstrek gaat dit uitsluitend in schriftelijk overleg per e-mail.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De website van Toost aan Tafel gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij je eerste bezoek aan mijn website op je computer, telefoon of tablet worden opgeslagen. Daardoor werkt de website sneller, volledig naar behoren en is deze geoptimaliseerd. Ook gebruik ik analytische cookies, zo kan ik je turfgedrag bijhouden en zien in welke pagina’s je het meest geïnteresseerd bent. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op je privacy: ip-adressen worden namelijk geanonimiseerd verwerkt.

Bij je eerste bezoek aan mijn website informeer ik je over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je hier altijd voor afmelden door je internetbrowsers zo in het te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Kijk voor een toelichting hierover op deze website van Veilig Internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen of laten verwijderen. Als je denkt dat ik misbruik maak van je gegevens of er onzorgvuldig mee omga, mag je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door mij. Dergelijke verzoeken kun je mailen naar privacy@toostaantafel.nl. Stuur bij je mail een kopie van je ID-bewijs mee zodat we zeker weten dat jij het bent. Maak wel de volgende onderdelen op de kaart of je paspoort zwart/onleesbaar: je pasfoto, de strook met nummers onderaan (MRZ), paspoortnummer en bsn-nummer. Ik reageer dan binnen vier weken op je verzoek. Wil je een klacht indienen over Toost aan Tafel bij de nationale toezichthouder, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Toost aan Tafel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@toostaantafel.nl.

Wijzigen privacyverklaring

Toost aan Tafel kan deze privacyverklaring ten alle tijden wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Toost aan Tafel gepubliceerd zijn. Wel word je er zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van je persoonsgegevens, over je rechten, of klachten hierover kun je contact opnemen met Manon de Boer via mailadres privacy@toostaantafel.nl. Extra informatie over privacy is te vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Download privacyverklaring